Gemak dient de mens: online afspreken!
U kan hier een online afspraak maken door twee voorkeurdagen en tijdstippen in te vullen waarop u wilt afspreken.
Wij kunnen enkel afspraken verwerken met 2 dagen ruimte tussen het moment waarop u hier uw voorkeur invult en het moment waarop u wilt afspreken!

Let op! Vergeet niet uw e-mail adres en telefoonnummer achter te laten.
Wij laten u dan weten of uw keuze mogelijk is.

Pas na bevestiging door Coiffure Exclusive is uw afspraak daadwerkelijk in onze agenda gereserveerd!

wij zijn gesloten op dinsdag 31/10, woensdag 1/11 en donderdag 2/11. Vrijdag 3/11 en zatedag 4/11 open met beperkte personeelsbezetting.