Gemak dient de mens: online afspreken!
U kan hier een online afspraak maken door twee voorkeurdagen en tijdstippen in te vullen waarop u wilt afspreken.
Wij kunnen enkel afspraken verwerken met 2 dagen ruimte tussen het moment waarop u hier uw voorkeur invult en het moment waarop u wilt afspreken!

Let op! Vergeet niet uw e-mail adres en telefoonnummer achter te laten.
Wij laten u dan weten of uw keuze mogelijk is.

Pas na bevestiging door Coiffure Exclusive is uw afspraak daadwerkelijk in onze agenda gereserveerd!

tijdens onze verlofperiode van dinsdag 2 januari 2018 tot woensdag 17 januari 2018 zal het kapsalon enkel geopend zijn op vrijdagen en zaterdagen.